Kompetencer i centrum

- læring omsættes til værktøjer i hverdagen

KOMMENDE KURSER OG UDDANNELSER:

AT LEDE ANDRE UDEN AT VÆRE CHEF (2-dages kursus)
v/ Charlotte Fruergaard

 
4.-5. april, Århus
11.-12. september, København
28.-29. november, Århus
DISTANCELEDELSE (2-dages kursus)
v/ Pia Torreck

1.-2. maj, København

MEDIATORUDDANNELSEN (6-dages uddannelse + mulighed for eksamen)
v/ Charlotte Risbjerg
Opstart: september
Læs mere

SKRIV KORREKT DANSK (1-dags kursus)
v/ Tina Reichstein

 

23. maj, København
20. september, København
29. november, Købenahvn 


 

 

 


 

  

TILMELDING

Om Dansk Institut For Uddannelse

DIFU er en professionel kursus og efteruddannelsesudbyder. Vores udgangspunkt er at udvikle og tilbyde kurser og efteruddannelser på højt fagligt niveau primært målrettet erhvervslivet og den offentlige sektor.

 

DIFU tager udganspunkt i vores kunders behov. Hvad enten det er en medarbejder på et åbent kursus eller et skræddersyet forløb i en virksomhed, bliver alle vores kunder fagligt klædt på og får derfor det ønskede faglige løft.