Konsulentforløb

Konsulentforløb

Dansk Institut For Uddannelses konsulenter har mange års erfaring i dansk og international erhvervsliv, og de leverer rådgivning, interimløsninger med mere, og hjælper jer med at løfte organisationen til nye højder.

 

 

Hvad kendetegner Dansk Institut For Uddannelses konsulenter?

De har alle et højt fagligt niveau samt erfaring fra såvel SMV'er som store selskaber. Mange af DIFU's konsulenter har endvidere skrevet faglige artikler og bøger om de emner, som de er specialister inden for.

Vi har mange års erfaring fra erhvervslivet og fra mange forskellige brancher, også den offentlige sektor. Vi kender derfor mange af de problemstillinger der opstår ude i maskinrummene. Vi tager også ansvar for opgaverne, uanset størrelse og kompleksitet, og vi holder, hvad vi lover.

 

Metode

Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens behov, da ikke alle udfordringer kan løses med standardværktøjer.

Det betyder, at virksomheden visiteres grundigt, så udfordringerne identificeres, dernæst udarbejdes en projektplan for de forandringer, der skal opstartes. Virksomheden vil altid være projektejer, og DIFU vil sikre, at al viden forankres og bruges i virksomheden, inden forløbets afslutning.

 

Referencer

Implementering af controllerfunktion i Forsvarets Bygnings- og Etablissementsafdeling

Opstart af LEAN i selskabet Qulut Vonin A/S

Uddannelse og implementering af Financial Business Partners hos Scanlines A/S

Etablering og forankring af økonomistyring hos Wølund & Wraae

Etablering og forankring af controllerfunktion i Royal Greenland A/S

Gennemførelse af ABC-analyser i Privathospitalet Hamlet A/S, Royal Arctic Line A/S og TDC A/S

Uddannelse af personel ved Aasiaat Radio (havnødkaldsoperationer)

 

Se alle kurser

 

 

Sådan arbejder DIFU

Konsulentopgaverne løses i samarbejde med kunderne, og qua vores mange erfaringer, identificerer vi hurtigt virksomhedens kultur, forretning og udfordring. Vi sætter endvidere en ære i, at udfordringerne løses sammen med kunden, således at viden bliver delt og forankret i organisationen. Med andre ord "forsvinder" vigtig viden ikke, når konsulenten forlader bygningen.

 

 

 

 

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger og cases