Case: Forsvaret

Forankring af nye rutiner samt fælles sprog